torsdag 29. juli 2010

Lures menneskebarnet av sitt ego?

http://www.iliuka.net/

Iliuka: "Intellektet skaper sådanne konflikter, korrekt. For der er således den primært søker av at verne om sitt selv. Like fullt der óg finnes intellektets evner til at noget søke gjennom list at oppnå hva den lengter efter. Således der skaper konflikter. Og om den så følger all tid sitt hjertes ledelser, så bliver der god energi til sin ego. Ei bliver der så nogen konflikt. Takk. Ennu er ei Iliuka ferdig. Der er så klokt at den ser: Menneskebarn i flokker er gjennom langtider fanget av snillismer og flinkilismer. Der er klokt at den ser: Der er til bedervelser for sjelens primære og sanne ønsker. For gjennom hvorledes der forvaltes sine energier, ei er der for presterende liv at leves, dog for at flyte med i energier der kommer. Så er der óg for at leve ut alt større deler av sine sanne dimensjoner – guddommeligheten - lik vi taler. Gjennom kjærlighet så vil ei intellektet forstyrre. Punktum. Konu ekatah."

Ingen kommentarer: