søndag 25. juli 2010

Fotonenergi

http://www.kirael.com/

Fotonenergi - kjærlighetsenergien som er kjernen i det store skiftet i jordboerens bevissthet. Kroppen produserer sin egen fotonenergi, men puster vi inn prana gjennom krone og pineal, så vil det vekke signaturcellen i pinealkjertelen. Pranapustingen fører de gylne partiklene fra pinealkjertelen, ut i den fysiske kroppen. Dette har en meget gunstig påvirkning på prosessen som går parallelt i den emosjonelle, mentale og åndelige kroppen.

Fotonenergien hjelper også til å åpne blåkopiene ved at den høyere bevisstheten vekkes. De fleste av oss tror vi har kun den ene blåkopien, men vi har to slike kopier. Den ene er en del av den kjente hjernen, mens den andre er del av omnihjernen eller vårt høyere selvs hjerne. Blåkopiene ligger i pinealkjertelen og er dermed innvevd i vår lange reise gjennom 3d. Det er når vi forflytter oss inn i dette rommet, mellom de to hjernene, at vi utvider bevisstheten så til den grad at vi kan høre begge to samtidig. I det praktiske livet er den kjente hjernen mest effektiv for oss, men vi må trene oss på å oppnå kontakt med det høyere selvet ved å snakke til det for enkelt å få tilgang til omnihjernen.

Det er med dette som med absolutt alt annet, ønsker vi å få det til, så får vi det til. Og går det ikke så fort som vi skulle ønske, så er det ingen andre å laste. Og alle vet at for å oppleve det vi ønsker, så må vi også oppleve det vi ikke ønsker - dualismen - den beste læremester noen kan ønske seg. Dette dreier seg om bevissthet og når dualismens uønskede side er ferdig, kommer den andre fram sammen med en splitter ny bevissthet. Du vet plutselig at du ER der du strever for å komme!

Ingen kommentarer: