fredag 16. juli 2010

Tre kjente stadier for Sannheten:

· www.lovedepartment.com

1. Tåpeliggjort 2. Motarbeidet 3. Akseptert

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win" Mahatma Gandhi (1869-1948)

Ingen kommentarer: