fredag 2. juli 2010

Å tape ansikt!

Dette er et sammendrag av en kanalisering fra Ekara, lagt ut på Gate144.com og går på vår evne til å definere alt på forhånd, og når definisjonene ikke stemmer, skjer det kjedelige at vi taper ansikt. Det kan være hardt å oppleve.

Bildet er alt; ansiktet er alt. Dersom du taper ansikt mister du et bestemt bilde. Det er her det pleier å gå galt, sier Ekara, og spør videre: Kan du forestille deg hvordan det er å gi slipp på alle forventninger? I møte med andre har 3D alltid definerte sett med standarder for hvordan alt skal være. Vi lærer fra vi er små, at dette gir oss kontroll. Seinere lærer vi at denne kontrollen er makt, og i tillegg blir den sett på som meget intelligent. Og intelligent er den, sier Ekara, men den har ikke noe med bevissthet å gjøre. Bevissthet kan ikke eksistere der definisjonen allerede er gitt. Bevissthet virker ikke slik, heller ikke viten. La oss se på forventningene du har for en dag, sier han; Du forventer å våkne opp i den samme kroppen hver dag og i den samme sengen. Du forventer også at alle normer og regler er de samme som da du sovnet. Dette er en utpreget 3D-tilnærming til det våkne livet. Ekara forteller oss at han ikke kan lukke øynene en gang - han har ingen. Og han kan ikke snakke om en 'dag' fordi han ikke kjenner til noe slikt. Han trenger heller ikke å hvile i åtte, ti eller tolv timer fordi han ikke er definert på forhånd. Han er fullstendig fri - hva annet handler gleden og kjærligheten om enn å være fullstendig fri?

Hvis du er virkelig glad i deg sjøl, så kvitt deg med illusjonen. Du kan våkne opp i den formen du ønsker - på Jorda eller utenfor den hvis du heller ønsker det. Dette er vanskelig å forstå - det høres ut som science fiction, men det er verken vitenskap eller fiksjon. Det er sannheten. Dette er universell frihet. Det er vissheten om at du er en skaper. Det er å vite at du er en del av bevisstheten som kan plassere seg sjøl på et visst punkt på tidslinja, på et gitt punkt i rommet. Dette er en holdning som ikke passer inn i 3D - og det er årsaken til at du ikke vil 'miste ansikt' ved å praktisere dette fullt ut.

Vi oppfordres så til å ta en grundig kikk på oss sjøl, på hva vi sier, på hva vi tror og på hva vi praktiserer. Vi er en del av bevisstheten på denne planeten som skal gjøre det ukjente kjent - og alt skal skje i frihet. Det avhenger av deg og meg og oss alle og vårt mot til å ta spranget for det vi tror på.

Ingen kommentarer: