fredag 30. juli 2010

Hvorfor gråter vi?

Fritt etter Kirael

Når vi gråter for noen som er borte, mennesker eller dyr, tror vi det er savnet av vedkommende som får oss til å gråte. Sannheten er at vi gråter for oss sjøl, for den følelsen tanken kaller fram fra fortida. Vi begraver oss i tanken og gråter på grunn av vår egen følelse. Det har ikke noe med den eller de vi har mistet å gjøre. De er ikke tapt for oss, de har bare gått ut av dette bevissthetsplanet og er i Nå'et. Det Nå'et som vi strever slik etter å komme til.

Ingen kommentarer: