torsdag 29. juli 2010

Iliuka; "Dog vi undres ..."

http://www.iliuka.net/

"Vi ser menneskebarn søker for at gjøre lik den neste gjør. Om den ser nogen menneskebarn søker i gode visdommer, så tror den der er lik óg for sitt eget selv. Ei er der så. For hva gavner der et skarpsynt øye, om hånden visner? Hva gavner der et øre der hører, om den ei minnes hva den hører? Se nu alt er der i mangfoldigheter lik små fragmenter, lik molekyler, - alt er der viktig. Således er der ei klokt at underkjenne sin egen kraft. Den skal velsigne alt hva der ledes til livet, om der blåser mot, om der blåser med. Alt er der bestemt og helligt."

Ingen kommentarer: