fredag 8. januar 2010

ONE LOVE

Adamus sier: "Hjertet av alt som Er, det teller ikke sine hjerteslag. Det eneste som eksisterer i interdimensjonalt perspektiv er det ENE." Dette henspeiler ikke på det lineære nummer én. One Love beveger seg utover det betingete og det ubetingete. Begrepet 'ubetinget' har vi brukt, men vi forstår nå, at begrepet 'ubetinget' baserer seg på dualitet fortsatt, fordi det innebærer muligheten for det 'betingete.' One Love, handler heller ikke om å dele, gi eller motta kjærlighet. Det handler om ekspansjon, som konsentriske sirkler dannet av steinen som treffer vannflaten. Sirklene skapes av steinen. Når de beveger seg bort fra den synkende steinen, tenker de ikke; "Se ... jeg ble nettopp skapt! Dette er interessant! Se, der er min skaper, der er min skaper! Han går bort, går bort, går bort, ... oops!" Nei. Det er ikke slik. Den konsentriske sirkelen er steinen, en ekspandert versjon av Selvet. Ettersom steinen synker, vil dens ekspanderte versjon, sirklene, forbli en stund til og deretter drive inn i 'intethet'. Det er hva Adamus kaller 'begynnelsen.' Forestill deg hvordan livet ville vært med en ny begynnelse hele tiden. Se deg Selv og Alt som ER, som NYTT i hvert øyeblikk! Prøv det; Se alt som nytt i hvert øyeblikk! La det bli en rutine, sier Adamus, det er så veldig enkelt. Tenker vi at vi ser alt som begynnelse hele tiden, så sender vi ut begynnelses-energi til verden. Ekspanderende energi. Det er så enkelt og gir så mye! Dette er ekspandert bevissthet - frigjøring fra sinnet. Tankene er ikke våre, de er en reaksjon på det ytre miljøet slik at du ikke ser ditt eget miljø. Hvis vi ser oss selv som ett med Alt rundt oss, ikke bare reagerer på det, men er ett med det, så er det ikke behov for tanken. Så enkelt er det med ekspandert bevissthet!

Ingen kommentarer: