fredag 22. januar 2010

Mennesket som Intergalaktisk Enhet

Vi kan ikke lenger se på oss selv som verdensborgere, kun - forandringene i tiden fører Jorda og oss inn i det galaktiske og i det store bildet er vi da å betrakte som en intergalaktisk enhet. Det betinger at vi ser hjertets verdier og sjelens intensjons verdier i frihets-perspektivet, sier Iliuka.

Her med hans egne ord ... "Således er der viktig at den ser alle transformsjoner der er nu på sin klode er til gavn for eftertiden. For alt er der i forendringer og alt må der til for at menneskebarnet skal være en intergalaktisk enhet i en stor dimensjon. Hvorledes der så skal betraktes alt større verdier, – hjertets verdier og sjelens intensjons verdier. Alt klokt er der at se den spirituelle vind der vokser. Dog der er viktig at der skaper noget forløsninger for karmiske bundenheter. Se alt hva der skaper friheter mer enn hva der skaper bundenheter. Velsignet være alt hva der er, alt hva der var, og alt hva der bliver. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: