fredag 22. januar 2010

Iliuka om årsaken til ME

"Vi ser; noget er der så for hvorledes der tales forlammelser der tilhører nervenes frekvenser der skaper blokkeringer for nervenes ledelser av energier primært efter hvorledes menneskebarnet i sin inkarnasjon fornekter livet at utfoldes. Hvorledes menneskebarn primært søker at leve efter sine nesters betingelser, så er der óg lik sjelen forglemmer at utøse av sitt eget selv og der skaper således hva der tales reservasjoner mot livet. Der kan tales påvirkeligt for symptomer ME. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: