fredag 22. januar 2010

Hold lyset høyt, sier Iliuka

"Der er tiden for at erkjenne lyset innom sitt eget selv,
om den lever i sitt eget selv, om den lever i sjeleflokk.
Der er tiden for at skape lekfullheter i livet.
Der er tiden for at forgylle sine inkarnasjoner just her og nu.
Alt er der i levende ånd, i hvilket den kan skape sin fremtid selv.
...
Oppløftelser og erkjennelser av det lys den bærer, så er der til god gavn for altets høvdinger og for hvorledes den bærer sin egen frekvens.
Sin aura søkes så at forøkes i verdi og kraft om den velsigner alt hva der er.
Velsigne således eders føder og drikker, alt bedre enn at ete bekymmer og samvittigheter.
Sprede ei sådan kraft, dog sprede kraft der oppløfter til fred og forsonelser.
Elske eders fiender lik den er elsket av sin Skapers ånd.
...
Velsigne stunden der er og bære fred.
Konu ekatah."

Ingen kommentarer: