tirsdag 19. januar 2010

Hva er det som skaper menneskenes virkelighet?

Føl din egen sjels lidenskap en liten stund, sier Adamus, og fortsetter; det er dette som skaper vikeligheten deres. Jeg gir dere fire grunnleggende uttalelser om sjelens lidenskap og begjær.

Det er - å kjenne seg selv, å uttrykke seg selv, å bringe seg selv sammen igjen og å bevege seg selv inn i nivåer som vi aldri før har vært klar over. Noen vil kanskje kalle dette den Tredje Sirkelen, suverenitet. Ja, med en vri, og vrien er Ny Energi.

Ingen kommentarer: