tirsdag 19. januar 2010

Ny Energi - Hvor kom den fra i utgangspunktet?

Hvor kom den fra i utgangspunktet, spør Adamus, og han må svare selv. Da vi forlot Home, vår egen unike identitet, vår egen bevissthet, atskilte vi oss fra Ånden. Vi atskilte oss fra det opprinnelige - fra Ånden - 'slet' oss selv i stykker. Det maskuline/feminine aspekt var skapt, et lyst og et mørkt, hvorav et så innover og et så utover - som to vertikale trekanter med spissene mot hverandre. Med dette var yin/yang, mor/far, lys/mørke osv. skapt inne i oss - alle dualitetene. Fra atskillelsen oppsto og fram til i dag skjer det et øyeblikks atskillelse på en kosmisk måte, og dette skaper et begjær om å vende tilbake - bli fullstendig igjen. Dette begjæret skapte energi.

Ønsket om å oppleve dualiteten er stor, men det finnes en større lidenskap - komme sammen igjen, være EN, smelte sammen med den jeg ER. Vi kan ikke forbli atskilte! Illusjonen om atskillelse er en viktig faktor, den skapte en intens energi der det bare hadde eksistert bevissthet. Dermed hadde vi skapt verktøyet for å komme sammen igjen. Så der kommer energien fra. Ånden visste egentlig ikke hva energi var. Den hadde aldri hørt om energi. Hadde ikke behov for energi. Det var da vi forlot Home, at vi skapte eller eide vår egen separate identitet, suvereniteten, og så dro vi ut for å oppleve oss selv gjennom dynamikken av dualitet eller atskillelse. Dette skapte energi, og det er det vi har arbeidet med hele tiden siden.

Ingen kommentarer: