onsdag 6. januar 2010

Noe NYTT - men HVA?

Nå bryter det fram en Ny tid som krever Ny tankegang. Hva vil dette si? Hvem kommer med alt dette Nye? Vi, menneskene. Det er vi som er skaperne. Vi, menneskene, har en nøkkelrolle i denne prosessen. Det Nye er at dualismens fase er over. Den var en læretid som alle de andre fasene Menneskeheten har gått igjennom i Tredje dimensjonen. I det Nye bare ER vi, på linje med alt det vi ser rundt oss. Det finnes ingen motsetninger i det Nye. Ingen er bedre enn ... Begrepene 'Du' og 'Jeg' går ut, og inn kommer 'Vi'. Det er helt klart at dette blir en omstilling for menneskene, samt at den gamle tankegangen ikke ønsker å bli kastet på dør. Men vi skal fram til en helhetlig tenkemåte hvor alt ses som Nøytralt og Ett. Det er dette som er det Nye, og det vil kreve tid og omlegging både av tanke og språk. I denne sammenhengen blir følelsene avgjørende - de danner grunnlaget for det Nye som vokser fram. Hjertet tar over for Sinnet eller Ego-et. Telepati vokser fram som et nyttig redskap når menneskene oppdager at de deler samme energi - er Ett - deler samme tanke. Dette gir en absolutt felles forståelse. Mest av alt krever det trening i å gi slipp på det Gamle og å ta inn det Nye.

Ingen kommentarer: