torsdag 21. januar 2010

Iliuka svarer på sjelens tilblivelse

Hvordan blir en sjel til?
Vi ser; en sjel er en evig energi. En sjel har all tid eksistert, lik der ei finnes nogen begynnelse, lik der ei finnes nogen ende. Sjelens energier er noget hva der tales en universell konstant. Således er der ei nogle tider flere sjeler og nogle tider færre sjeler, alt er der en konstant galaktisk enhet. Om den søker i hele Universum, så er den konstant. Dog sjeler fødes og sjeler forflyttes til annen planeter og galakser. Så er der óg for sjeler der søker at visitere pelsveseners legemer én inkarnasjon, derefter for at høste erfarenheter og at blive menneskebarn. Dog de der lever lik menneskebarn kan ei søke at blive et dyr, selv om pelsvesenet får godt stell. Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: