tirsdag 29. september 2015

Så enkelt er det sett fra Iliuka's perspektiv!

I denne tida hvor Putin og Obama driver sitt spill for åpen scene, er det godt å holde seg til den kloke Iliuka sine ord.  Iliuka spiller ikke, enda han kunne brukt hele verden i større utstrekning enn de'herrer overkinkadorene i Amerika og Russland gjør.  At det skal være nødvendig for de to å spille på denne strengen nå, det er utrolig det!  

Skjønner og forstår de ikke noe lenger?  Vi er ikke så lettlurte som tidligere!  Vi kan både å tenke og å forstå, så vi trenger ingen hjelp til det.  Har forresten aldri hatt behov for det heller, men slik har krigsherrene definert oss.  Putin dra heim og ta deg en lur, heller enn å være der du er!

Iliuka:  "Der er viktigt at den ser alt i transformasjon på sin Jord."

Iliuka mener at vi;  "Skal se alt av det som skjer som transformasjon og ikke la redselen ødelegge noe. Når menneskene står på tuppa og er villige til å kaste seg utfor hvor som helst og hva som helst av redsel over det som skjer, mange ganger.  Da skal vi bare se alt som en liten forandring som skjer på Jorda!   Enkelt og greit." 


Og videre sier Iliuka;  "Der er viktigt óg at den ser alt er der den harmoni der er for den store galaktiske systemer,  -  ei efter hva den selv søker,  -  ei efter hva den mister for tålmodigheter,  - ei efter hva den jager efter.   Alt er der timeligt efter synkroniteter der finnes i Universum." Iliuka fortsetter:  "Således skal den frydes over alt hva der tilkommer, når der tilkommer.  Der gavner intet at jage efter noget.   Alt er.   Således er der i stunder menneskebarnet våger at være. Tilstedeværelse i nuets omfavnelse.   Og at våge at kjenne den guddommelige inspirasjon der alt fins i alle;   óg i sine fiender;   óg i andre rikers fiender. Iliuka videre:  "Se Moder Jord lik en helhets tanke.  Det vil være til avhjelpelser.  Om den så tilfører en vibrasjon av kjærlighet for sitt selv,  så spreder den óg kraften til sine omgivelser på andre deler av sine klode.  Om der er for klodens senter;  om der er for klodens ytre,  så er der óg påvirkeligt for hele galaksen." Til slutt sier Iliuka:  Holde ei så meget fast i tanker ikring søkende efter andre stjerners systemer, for galaksen er hel.  Og den intergalaktiske frekvens har ei nogen limit.  Der er så tilstrekkeligt at se stjernenes funksjoner. 


"Dog lyset skal den bære i sitt selv.  Våge at være i stjerneglødens kraft.  Våge at være i solens bevissthet.  Våge at være til stede i La Luna.  Alt er der en bevissthet.  Være således i bevisstheten og lik menneskebarnet forvalter sitt liv."  

Iliuka avslutter med:  "Bære fred i hjertet og våge i kjærligheten at se." 

Konu Ekatah (071014)

Tukáte

Ingen kommentarer: