mandag 7. september 2015

Demokrati snudd på hodet i Oslo kommune!

Hva slags lover og regler er det vi lever under her til lands?  Jeg tar utgangspunkt i saken mot en Rødt-politiker, som er oppe i rettssystemet akkurat nå. Leser et avisutdrag fra sakens første dag i retten, og må si jeg stusser over mye hva denne saken angår. For meg tyder teksten på at det er én rettsløshet som skal frikjenne én annen. Det er en svikt i demokratiet mer enn noe annet dette, og kan sammenliknes med når den blinde skal lede den halte.

Under alt dette surret ligger det kjensgjerninger som i beste fall gjør at en må stoppe opp for virkelig å minne om at her er det ugler i mosen så det forslår. Om det ved de kommunale institusjoner gjøres en feil i henhold til en beboer, så er det underlagt taushetsplikt for andre å snakke om feilen i ettertid ...?!  Om det blir snakket om den, så kan en misforståelse eller mistolkning av regelverket i beste fall bli rettet opp. Men her anlegger eieren, Oslo kommune, rettssak mot vedkommende som snakker!

Slik er det i Høyrestyrte Oslo kommune. Sies det noe om arbeidsforhold ved institusjoner for eldre mennesker her  i kommunen, så henger du i galgen før du får sukk for deg. Hvilken tankegang råder det her og hvilke hoder klekker ut slike lover og paragrafer, og hvordan tenkes det rundt rett og galt i denne kommunen?  Varierer paragrafene alt etter hvilket parti som sitter ved roret?  Blir dagene avgjort ved partikamper og er slike kamper anlagt på usaklighet som tillater alle midler brukt? 

Et annet spørsmål som sprenger seg på, er dette:  Er det verste med en sak som vedrører eldre menneskers ve og vel, at det blir offentlighet om den i ettertid - ikke at det skjer et eldre menneske noe som ikke skal skje? Hvilken moral er dette i så fall? Det verste skulle dog være at det skjer eldre mennesker noe som ikke skal skje, snakkingen i ettertid er vel for bagateller å regne. Eller ...?  Slike spørsmål burde vært oppe i rettssystemet, etter mitt syn. Ikke hvem som sier hva og hvilke ord som ble eller blir valgt! 

Eller er det slik at det viktigste i denne saken er hvilke partier som er i sving - i forhold til hvilke partier som sitter ved roret i Hovedstaden?  Er noen partier helt ufeilbarlige og rager høyt over andre? Er det slik Oslo Høyre ser på seg sjøl?  I så fall bør dette Høyrepartiet rydde i rekkene og det ganske ettertrykkelig. For alle oss andre, enn de som er tilsluttet denne H-gjengen, er det helt andre premisser enn forfengelighet, som gjelder !

Tukáte

Ingen kommentarer: