søndag 27. september 2015

UTVIKLINGSPROSESSEN - I AM THAT I AM

JEG ER DEN JEG ER

Denne fantastiske utviklingsprosessen og all annen skapelse er nå igang i hele dette universet.  Alle dimensjoner over/under inneholder en uendelig mengde felt eller stadier av bevissthet, fra et nesten totalt stadium av ubevisst oppmerksomhet av selvet til det ultimate stadium av absolutt oppmerksomhet, I AM THAT I AM. 

Den menneskelige intellektuelle tankeprosess må utvikles utover språkets begrensninger. Det finnes store mengder med informasjon som venter på menneskeheten via inspirasjonen. 

Oppvåkningen av selvet fra en ubevissthet av væren er et av de mest dramatiske steg i menneskehetens utviklingsprosess. For å bli sjølbevisst, må vi lære å leve i øyeblikket, eller nå’et. For å få erfaring og visdom må vi tenke på hva vi vil huske, hva vi vil bevare i minnet. 

Den ubevisste sjøl-personen driver tilfeldig gjennom livet uten tanke på konsekvenser av handlingene, tilsynelatende kastet tilfeldig rundt. Vi må utvikle våre intuitive evner for å motta visdommen fra det Kosmiske Rådet av Lys, sier Ronna Herman.

Det er et likt antall underunivers med Mor/Datter kvaliteter og egenskaper i en lederrolle, mens Far/Sønn egenskapene tok en sekundær posisjon. Universet kunne vært kalt et univers med store og unike mangfold?  Det ble skapt som et univers-itet for læring for dere, Stjernefrøene fra Omniverset.

Fra Essensen inne i Mesterkjernen av Kosmisk Bevissthet (nevnt ovenfor), ble det skapt et bestemt antall underunivers innenfor dette universets hele med både feminine og maskuline egenskaper, dyder og kvaliteter av Guddommelig Lys i perfekt balanse og likhet.

Det ble skapt som et univers-itet for læring for dere, Stjernefrøene fra Omniverset. Nødvendigvis, uansett ble ubestemmelige variasjoner og mangfold i Skapelsen laget, slik at Skaperen kunne eksperimentere med ubegrensede variasjoner av SEG SELV.   forts.


Les Ronna Herman her:   Norwegian

Ingen kommentarer: