lørdag 20. august 2016

Utroskap og andre skap

Amerika har blitt kjent som landet med en drøss utro tjenere nå.  Det var bedre før dette kom opp i all sin vidde og bredde.  Et land er berg og lyng før mennesker besetter både berget og lyngen og gir seg sjøl den ene loven etter den andre til å skalte og valte med de nevnte naturressursene som de etter hvert lyster.  

Slutt å tåkelegge så kan heller sannheten få råde, det er jamen ikke for tidlig at slike tanker også - tas i bruk.  Råttenskapen er så godt synlig over alt nå, at det er uråd å dekke over noe som helst lenger.  Den politiske ledersituasjonens frontfigur i USA f.eks., er en gammel mann som er såpass lytefri at han kan omtales som den blivende politiske lederen i landet.

Denne påtenkte lederskikkelsen heter Bernie Sanders, og er blitt kjent utover landets grenser denne sommeren fordi han trofast heier de andre fram.  At de som har tatt mål av seg til å bli presidenten for dette store landet, alle som én, har et spraglete rulleblad med enkelte råsterke røde innslag - tar ikke piffen fra noen.

Tvert imot så er det en viss nytelse over et minne hvor både tanker, kropp og bragder i arbeidslivet fortoner seg som aftenskyer på en ellers plettfri himmel.  Forøvrig bør ikke sammenlikningen av bilder, hav og mennesker bli altfor frivol fordi mørke skyer er gjemt innimellom søppelbøtter og spretter fram langs veien.

Røsten fra det lille landet som kaller seg Norge, med beboere som kaller seg nordmenn og deres fugler og andre dyr i luft og sprettende fisk i hav er en morsom og idyllisk framtoning både i virkeligheten og i overført betydning.  Sindige nordmenn trenger spretne dyr som både er tamme og forvirrende ville og viser alt dette i uregelmessige bilder.

Vi takker av fra det morsomme lille landet, skummelt nær polarsirkelen og ufrivillig utstrakt som en vanndråpe i krig med både vann og vassdråper.  På denne måten kan alle land og byer og småsteder bli forvandlet til de snodigste og mest ufrivillige buktende ufredsdråper mellom lyng og bergknatter.

Tukáte

Ingen kommentarer: