lørdag 27. august 2016

Ny Tid

Vi lever i det siste NÅ-et i vår historie!   Menneskets natur vil forandre seg, og et skifte i bevisstheten er for hånden, sier Kryon.  Tenk det da - på denne måten skal vi komme oss ut av det gamle mønsteret og inn i det nye som vi vil skape.  

Slike store forandringer kan være tøffe fordi det skaper noe nytt som også kan bli vanskelige nok for oss i starten.  Når vi intuitivt vet dette, skaper det tilsammen en motstand som vi også må finne løsning på, men så har vi også en plussandel her og det er at endringen skaper mer velvilje.

Hele dette konseptet trosser vår virkelighet og fysikk, og for oss å stole på dette helt usett blir tøft. Det DNA-et vi har er også innstilt på den bevisstheten vi liker og det samme gjør hjertet, pinealen og vår logiske hjerne.  Indre organer fungerer sammen for å gjøre det behagelig for oss.  Dette er nytt.

I den eldre energien vi kjenner til og holder på å kvitte oss med, var det ikke slik det er idag fordi energien ikke var skapt ennå.  Det som lykkes idag, mislyktes i eldre dager. Nå begynner det å skje saker og ting i kroppen som folk vil avvise som uekte.  Det omtalte skjer først kun i enkelte mennesker.   Forts.

Les Kryon for mer nytt.

Tukáte

Ingen kommentarer: