mandag 22. august 2016

Sluttfasen av Fjerde dimensjonen!

Jeg synes det er ei tid som overhodet ikke rører på seg nå!  Lufta står stille og det gjør resten også. Vi holder på å utvide vår bevissthet, kan vi lese oss til.  Hva betyr det og har det noen innflytelse på den stillestående tida - den som liksom har glemt alle gamle kunster om hvordan flytte på seg.  Den nye tida skal læres også!  Vi skal få hjelp til å huske vår guddommelige arv og vi skal også få hjelp til å forstå den prosessen vi er inne i - den som er så vanskelig å komme igjennom, så vi trenger altså ‘ei hand å holde i’.  Vi har evnen til å forstå denne tida på en mer riktig måte vi, enn de som er av en yngre garde enn oss.

Vi går altså nå igjennom sluttfasen av fjerde dimensjonen, men er ennå ikke helt inne i femte dimensjonen - dette er en sti som aktiviserer mange gamle minner fra livet i tredje dimensjon og på samme tid skal vi absorbere det nye som møter oss i femte dimensjon!  Vi er altså det samme som en prototyp - den første, den som setter standard for de som kommer etter.  Vi skal legge bort den gamle måten å tenke på fordi nå er det den nye tidas tenkemåte som skal bli vår.  Vi går liksom på tredje dimensjon som gulv -  og har femte dimensjon som tak!  Et slikt bilde kan vi se for oss fra nå av der vi lever mellom dimensjonene.

Det som etter hvert vil være forskjellen i vår tankegang - vedrørende dimensjonene - er at vi nå etter hvert vil ha et krav om renhet i tankene.  Vi legger bort den harde linje fra tredje dimensjon og går over til den mykere linje som femte dimensjonstenkere.  Spennende!  Denne endringen i tankene er ikke mulig uten at føelsene våre resonnerer med det høyere Hjerte og flerdimensjonale sinn.  Det Høye Hjerte og Flerdimensjonale sinn må være kalibrert med hverandre da dette er grensesnittet mellom Tredje, Fjerde og Femte dimensjonale uttrykk for Selvtillit.  Ubetinget kjærlighet er en frekvens på resonans der samhold og tillit er naturlig og konstant.

Tror ikke jeg tar med flere nye og vanskelige opplysninger i denne omgang.  Dette er slike opplysninger som helst bør sitte som spikret i minnet etter at de er sett første gangen. Som nyopplyste vesener bør vi kunne det som refererer seg til de forskjellige dimensjonene - derfor blir det ikke flere ‘etasjer’ å konsentrere seg om her og nå.  Mer informasjon kommer på et seinere tidspunkt.

Tukáte

Ingen kommentarer: