fredag 5. august 2016

Matthew Ward July 29, 2016 - Viktig Informasjon !

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Bekymringene deres om en rekke saker deles av mange rundt om i verden, i særdeleshet hyppigheten av terrorhandlinger og masseskytinger. Så uendelig trist som det er å se våre brødre og søstre på Jorden drepe hverandre, så forutså vi økningen i denne slags hendelser. De er en naturlig følge av at lineær tid smuldrer opp og av energinivåer som har intensivert personlige karaktertrekk, inkludert mental ustabilitet og tilhørende atferd - disse to mektige kreftene som virker i tandem, akselererer aktiviteten i energistrimler som har vedheftet voldelige energier.
Vi skynder oss å tilføye at disse energiene påvirker absolutt alt på planeten og situasjoner som blir drevet frem av energier med positive vedheng, er på full fart mot sunne, fornuftsbaserte løsninger. Et eksempel er Haag-domstolens avgjørelse med hensyn til Sørkinahavet. Det er ikke uventet at Kina brummer, men det finnes ingen ting i Jordens energifelt av potensial som indikerer at Kina vil protestere med kraftige midler som kunne føre til åpen konflikt.
Av spesiell interesse i USA er presidentkandidatene til denne nasjonens to politiske partier. På grunn av USAs internasjonale innflytelse er også mange andre land opptatt av dette. Vi har slått fast i tidligere budskap at de fremherskende vibrasjonene ikke støtter kandidater som mangler moralsk og åndelig integritet, men det er velgerne som vil avgjøre hvem som vinner. Begge partienes kandidater har trofaste tilhengere; imidlertid har energi-momentumet i velgermassens utbredte misnøye med begge to blitt altfor sterkt til at noen av dem vil bli valgt.
De i Nirvana som overvåker Jorden forteller oss at de energiene som nå er virvlet opp vil kunne manifestere en hel rekke omstendigheter som vil plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Sjelene som er stasjonert her er upolitiske, så det er ikke på partipolitisk basis at vi vil ønske ham velkommen i presidentembetet, men snarere at hans visdom, personlige kvaliteter og lederegenskaper vil gjøre det mulig for landet hans og resten av verden å fortsette utviklingen i retning av Gaias visjon for alt liv på hennes planetkropp.
«Så forlater altså England EU. Hva nå?»  Illuminatienes dominobrikker vil fortsette å falle. Det er ikke det at samarbeidet mellom ulike land for å tilby sine borgere forbedrete omstendigheter for handel, flere arbeidsplasser og utdannelsesmuligheter ikke er en glimrende idé – for det er det så absolutt! Men det har aldri vært målet for EU at det skulle bli til beste for folket, for målet var å sette dem helt og holdet under tommelen på Illuminati. Da vibrasjonene nådde en frekvens hvor en organisasjon bygget på et fundament av onde intensjoner ikke kunne holde seg oppreist stort lenger, så var det bare et spørsmål om når den første dominobrikken i EU ville falle.  
La oss sette dette inn i en større sammenheng. Illuminatiene, som også er kjent som kabalen, den globale eliten, skyggeregjeringen, En Verdens-Orden, En Verdens-Regjering - begynte som en gruppe enkeltmennesker som følte at de var de mest intelligente og belærte mennesker i verden og at de av den grunn hadde rett til å herske over alle andre. Over tid ble andre med samme overlegne holdning dratt inn i folden i dette hemmelige samfunnet og da vokste egoene, voldsomme uenigheter blusset opp og resultatet ble to nye fraksjoner med samme mål: verdensherredømme.
Så spoler vi raskt frem til omtrent seksti år siden, da Rockefeller-fraksjonen, som opererer ut fra New York og Washington DC, strakte sine tentakler stadig lenger vestover og inn i Latin-Amerika. Rotschild-fraksjonen, med hovedbaser i London og Vatikanet, så at deres territorielle innflytelse ble mager i forhold, polerte derfor opp Europarådet sitt ved å etablere den Europeiske Unionen, den Europeiske Sentralbanken og innførte euroen som felles myntenhet. Unionen fikk Europarådets flagg og deler samme kjenningsmelodi – Beethovens symfoni nr. 9, «Ode to Joy», hvilken falsk fasade! Da de hadde de første få landene i sin hule hånd, for å si det slik, rettet Rotschildene og lakeiene deres blikket utover for å fortsette utvidelsen av sin maktsfære; de gikk inn i den nye staten Israel, deretter over alt i Midtøsten og mere nylig inn i Nord-Afrika og enkelte land som tidligere var medlem av Sovjet-Unionen. 
Hele veien har begge fraksjonene brukt strategiene fra den opprinnelige planen for å nå sine mål. De infiltrerte regjeringer, de militære styrker, etterretningsorganisasjoner, multinasjonale korporasjoner, den juridiske sektoren og domstolene, de religiøse hierarkiene, underholdningsindustrien, medisin- og helsesektoren og utdannelsessektoren. De ervervet seg enorme formuer ved å manipulere børsmarkedene, bank- og utlånsinstitusjoner, gjennom ågerrenter og urettmessig beskatning. De fikk satt i gang borgerkriger, kriger mellom naboland, Første og Andre Verdenskrig, snikmyrdet eller fengslet opposisjonen; opprettet terroristgrupper; undertrykket og misbrukte teknologier; skaffet seg full kontroll over massemediene og den illegale narkotikahandelen; og sikret seg rettighetene til naturressursene overalt hvor de kom.
Den opprinnelige planen inneholdt også det de ikke har klart å gjennomføre – å redusere jordens befolkning med flertalls milliarder ved hjelp av kjernefysiske våpen, giftig forurensning og pandemier forårsaket av laboratorieskapte virus. Alle deres forsøk på å gjennomføre disse diabolske planene har blitt forpurret av medlemmer av familien deres fra universet som befinner seg på himmelen over dere eller lever blant dere. Men like fullt fortsatte begge fraksjonene å bygge videre på sine rekker av dominobrikker og begge følte at de begynte å få det endelige grepet på verden. 
Det de ikke hadde tatt med i beregningen er lyset. Etter å ha blitt holdt som fanger i tusener av år av mørket som omhyllet planeten, begynte jordens folk å respondere på lyset som ble innstrålt til Jorden av åndelig høyt utviklete sivilisasjoner. Jo mer opplyste de ble, jo mere fast bestemt ble de på å kaste av seg undertrykkelsen og forfølgelsens åk og stemmene som krevde frihet vokste i antall og lydstyrke. Og på samme tid gjorde det stadig intensere lyset Illuminatis globale nettverk av korrupsjon og hensynsløshet stadig mere synlig, og så begynte dominobrikkene deres å falle. 
BREXIT er den mest nylige. Få av dem som stemte for å gå ut av EU kjenner til Illuminati eller den egentlige hensikten med Unionen; det de visste var at de godene de hadde blitt overtalt til å tro de skulle oppnå gjennom EU, ikke hadde materialisert. Få av dem som stemte for å forbli i EU kjenner til Illuminati eller hva Unionen egentlig dreier seg om, men de føler at de har det bra og følte seg mistenksomme og utrygge på hva som ville skje dersom England gikk sin egen vei. Få vet at resultatet av BREXIT var mer enn en stemmeopptelling – det var påvirket av vibrasjoner som understøtter aktiviteter som leder frem mot verdensfred, hederlige regjeringer, rettferdighet og en rettferdig fordeling av Jordens goder for alle mennesker i verden.
Det vil bli noen frynsete nerver og humper i veien etter hvert som EU rakner; flere sannheter vil komme frem; økonomien vil fluktuere ettersom Illuminatiene – noen helt i toppsjiktet av begge fraksjonene – har slått seg sammen i et helt nytteløst forsøk på å beholde alle de rikdommene de på ulovlig vis har skaffet seg; og voldeligheter løper ut sine energimessige baner. Alt det som skjer i dette øyeblikk og videre fremover beveger samfunnet stadig nærmere den verden vi tidligere har beskrevet. Kjære familie, vi vet hvor ivrige dere er for at dette skal bli til virkelighet, og deres trofasthet som lysarbeidere er til enorm hjelp med å bringe det nærmere i lineær tid, det som allerede er et fait accompli i kontinuumet.  
«Jeg blir så fortvilt over land som ikke vil ta imot immigranter fra voldsherjete områder og fordommene som stadig øker mot dem i land som har tatt imot flyktninger. Hvordan skal vi noen sinne kunne leve sammen i harmoni når fordommene øker slik de gjør?» La oss først si at frykt, en energiform som er dyrket frem til unormale proporsjoner og er det viktigste verktøy og drivstoffet til mørke sinn og hjerter, er roten til fordommer i alle sine nedbrytende former og kilden til alle handlinger som har sitt utspring i illusjonen om av vi er separate fra hverandre.
Gjennom de årtusener hvor Jorden satt fast i dyp tredje dimensjons tetthet, var fordommer den motiverende faktor bak voldshandlinger og urett som tillot talløse sjeler å fullføre sine selvvalgte karmiske leksjoner. Nå som samfunnet er i ferd med å løfte seg ut av de lave energiene med sin evige karmiske karusell, er det som oppfattes som fordommer i virkeligheten i ferd med å løfte dette aller mest primitive aspektet ved menneskeheten frem i det globale flomlyset slik at dets destruktive, splittende effekt blir klart synlig for alle. Etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke, vil healing, harmoni og fred komme etter hvert som gjensidig respekt forener Jordens folk i forståelsen at Alle Er Ett. 
«Å organisere hjelp til millioner på millioner av flyktninger synes å være en helt uoverstigelig oppgave. Hva vil skje med alle disse fortvilte menneskene?» Nøden og lidelsen til millioner som lever i improviserte flyktningeleirer vil reduseres betydelig etter hvert som hjelpeorganisasjonene øker i styrke og antall og donasjoner i form av penger, mat, vann, medisinsk utstyr og annet livsviktig utstyr øker. Lyset som utstråles av alle de som hjelper flyktningene, sammen med lyset fra medfølelse hos mennesker over hele verden og de massive lysmengdene som innstråles til planeten, hjelper enormt med å opprettholde flyktningenes utholdenhet og håp.
Når tyranniske regimer etter hvert faller og krigingen opphører vil mennesker som har måttet flykte begynne å reise tilbake til områdene de flyktet fra. Økonomisk hjelp og hjelp til gjenoppbygging vil bli gitt til lokalsamfunnet der det er praktisk mulig; der hvor landsbyer og byer er altfor ødelagt til å bygge dem opp igjen, vil tilsvarende hjelp bli gitt til tidligere innbyggere slik at de kan starte på nytt et annet sted. Immigranter i land som har gitt dem opphold, vil assimileres inn i vertslandets befolkning, hvilket vil være til fordel for alle, eller vende tilbake til sine hjemland. 
Vi ber dere huske på at majoriteten av flyktningene valgt disse livsforandrende omstendighetene inn i sin sjelekontrakt for å avvikle tredje dimensjons karma og utvikle seg videre; også i overensstemmelse med sjelekontraktene, så er det ikke alle som vil overleve disse dramatiske prøvelsene. Mennesker som opplever prøvelser som er langt verre enn det var nedfelt i kontrakten, eller dør tidligere enn planlagt i kontrakten, vil motta ekstraordinære muligheter til videre sjelelig utvikling, og utvikling er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.    
Noen lesere har spurt om tapet av liv og de kolossale ødeleggelsene på grunn av skogbranner, flommer og jordskjelv skaper negativitet eller om det er en del av Jordens renselsesprosess.  Begge deler er tilfellet. Selv om alle slike hendelser i realiteten skaper negative energier, så er renselseseffekten for Jorden uendelig mye større. Det betyr at mye større mengder negativitet, som er skapt av andre kilder, blir nøytralisert ved slike naturkatastrofer enn det som blir generert av slike hendelser.
«Er det slik at livskontraktene til helsearbeidere og varslere inkluderer å bli myrdet på grunn av sin innsats for det gode?»  Noen kontrakter gjør det. Helsearbeidere som har blitt myrdet for å hindre dem i sitt healingarbeid med naturlige terapier, valgte denne skjebnen for å kaste lys over hvordan helsemyndighetene konspirerer med vaksineprodusenter, den farmasøytiske industrien og forsikringsselskapene; de hvis innsats førte til at de mistet sin profesjonelle status og kanskje til og med ble satt i fengsel, eller flyktet til andre land, hadde i sin livskontrakt gått med på å ha disse opprivende hendelsene i sitt liv. Tilsvarende er det med de mange varslerne som har eksponert mange andre situasjoner som også har nedbrytende effekt på folks liv. Men samtidig er det slik at antallet mennesker som blir utsatt for eller blir truet med en eller annen av de avskyelige metodene som Illuminati benytter for å kvitte seg med alle og enhver som setter dere økonomiske interesser i fare, har avtatt vesentlig etter hvert som folk våkner opp og blir mer bevisste.
Forklaringen vår om hvorfor det aldri mer vil skje noen kjernefysiske sprengninger i verdensrommet avfødte mange spørsmål om de menneskene som ble ødelagt i slike hendelser. Først må vi si at dette ikke dreier seg om kropper, men om sjeler. De som har blitt ødelagt levde som frie sjeler og hadde ikke iført seg noen kropp, sjeler fra sivilisasjoner som er så høyt utviklet at de ikke har noen densitet, eller sjeler på astrale reiser. Når en sjel blir sprengt i filler i en kjernefysisk eksplosjon, så splittes den ikke i separate personasjer, men snarere i fragmenter som inneholder små biter av erindringer fra alle sjelens liv og det den eventuelt erindret om sin Begynnelse i Skaperen. Traumatisert av denne plutselige separasjonen fra helheten, driver de fleste fragmentene målløst gjennom verdensrommet, bortkomne og forvirret, men noen finner veien inn i en kropp – dette har ingen ting å gjøre med det man kaller «å være besatt», det er en kjærlighetshandling fra den sjelen som allerede bor i denne kroppen.
Spesialtrente team gjennomsøker verdensrommet for å finne fragmentene, som utstråler vibrasjoner på en unik bølgelengde, og når de finner et fragment, blir det transportert til et sted hvor det kan få healing og kjærlig pleie. Når alle fragmentene er funnet – i lineær tid kan dette ta tusenvis av år -  så begynner en intrikat prosess for å bygge sammen sjelen til sin opprinnelige helhet med hvert eneste aspekt av hver eneste liv i riktig rekkefølge. Den utrettelige innsatsen for å lokalisere fragmentene og den uhyre kompliserte gjenoppbyggingen viser hvor uendelig og evig viktighet hver eneste sjel har for Skaperen, og i dette universet, for Gud.  
«Kan man se sjelen på et Kirlian-fotografi?» Nei, det kan man ikke.  Det som ses er auraen, lys som utstråles fra kroppens elektromagnetiske felt og som gjenspeiler personens åndelige nivå, hvordan deres følelsesmessige tilstand er, deres grunnleggende holdninger og kroppens fysiske tilstand i det øyeblikket fotografiet blir tatt.
Auraen forandrer seg i takt med forandringer i personen. En person med god helse som lever et fromt liv, har en lysende aura som strekker seg langt utenfor kroppen og kan ha mange farger; jo mer åndelig utviklet personen er, jo lysere og mer omfangsrik er auraen. Dersom en person med disse kvalitetene blir alvorlig syk eller skadet, så krymper auraen og lyset svekkes. Dens tidligere stråleglans kommer tilbake når helbredelse har skjedd. En sunn person som har et lukket sinn, har en tynn glansløs aura; dersom denne personen åpner seg for åndelig og bevissthetsmessig opplysning, vil auraen bli tilsvarende større og lysere. Personer hvis grådige, sinte, krevende eller svikefulle natur skaper prøvelser for andre som ikke er medspillere i sjeleplanen deres, har et smalt, grumsete grensesnitt omkring kroppen sin; og en person som konsekvent ignorerer samvittigheten sin og med vilje skaper lidelse for andre, har ikke engang lys nok til et synlig omriss.  
Det er den kollektive auraen fra Jordens menneskehet, dyrene og plantene vi ser når vi betrakter planeten som helhet. Kjære der, hvis dere kunne se det vi ser, ville dere være fulle av fryd og i ærefrykt over det panorama av kjærlighet og opplysthet som glitrer rundt kloden. Fortsatt å la lyset dere skinne med sin strålende glans! 
Underveis på deres reise på Jorden har dere til enhver tid vært ledsaget og støttet av den uovertrufne kjærlighetskraften fra lysvesener i hele universet.  
                ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: