mandag 8. mars 2010

Sirkelens Lov

Ronna / Michael

Sirkelens lov sikrer at vibrasjonsmønstrene du sender ut vil bli sendt tilbake til deg sammen med en oppsamlet mengde med liknende kvalifisert energi (eller vibrasjoner av de samme frekvensmønstrene.) Du er sentrum for en energivirvel som består av en sirkel/sløyfe av vibrasjonsmønstre som du har prosjektert fra deg via ditt solar kraftsenter. Din solar plexus er navngitt på en treffende måte; for akkurat slik som Jorden mottar kosmisk energi fra solen i sitt solsystem, slik utstråler også hver og en av dere livskraftenergi fra deres eget solar kraftsenter. Bruk et øyeblikk på å danne deg et bilde av deg selv som det sentrale fokus i din verden. Du er kraftkilden - og dine tanker, handlinger og samhandlinger stråler ut fra deg i en sløyfe av energi som forbinder seg med lik energi.

Denne energien forsterkes og manifesteres i verden av årsak og virkning og vender deretter tilbake til deg, og forsterker ditt bilde av virkeligheten. Kroppen din absorberer en del av denne energien, og skaper smerte og lidelser eller glede og velsignelser, avhengig av frekvensene. Restene strømmer ut bak deg, og skaper den andre sløyfen av ditt uendelighetsmønster, mens det gjenværende gradvis strømmer inn i ditt personlige skapelseshjul. Du utvider stadig ditt personlige energifengsel eller ditt kjøretøy av lys og din personlige virkelighet på Jorden.

Ingen kommentarer: