tirsdag 16. mars 2010

Intelligens er en av bevissthetens synsbedrag, sier Albert Einstein

"Et menneske som en del av det hele kalt et "univers", er en del begrenset i tid og rom. Det opplever seg selv, sine tanker og følelser som noe atskilt fra resten - en slags optisk illusjon av sin bevissthet. Denne vrangforestillingen er et slags fengsel for oss, begrenser oss til våre personlige ønsker og en hengivenhet for bare noen få personer nærmest oss. Vår oppgave må være å frigjøre oss fra dette fengselet ved å utvide vår sirkel av medfølelse og å omfavne alle levende vesener og hele naturen i sin skjønnhet."

Ingen kommentarer: