lørdag 13. mars 2010

Massehypnosen beseires

Fritt etter Adamus
crimsoncircle.com

Menneskenes sinn eksisterte også på Lemuria, men den gangen arbeidet sinnet sammen med sjelen og alt var fred og fordragelighet. Vi var kommet til Jorda for å sanke erfaring, men vi fikk samtidig fri vilje og det resulterte til slutt i at idyllen ble ødelagt. Atlantis var et eksperiment som ødela mye for menneskeheten. Det ble eksperimentert med sinnet, det skulle fungere slik lederne eller de ledende ville. Det går sjelden bra! Denne gangen førte det til en uendelig lang atskillelse med påfølgende uendelige liv i tvang og begrensning. Eksperimentet ble gjort fordi vi ville se oss selv som kun mennesker, og ikke som guddommelige vesener. En del 'mørk' energi fra den gangen eksisterer fortsatt på Jorda, men den renses for de energiene litt etter litt. På grunn av dualiteten ble mennesket og guddommen motpoler, og dette har vært det tyngste for mange å gi slipp på. Denne delingen skapte altså det 'søkende' mennesket, driven etter å bli hel igjen, og dette sterke ønsket om å bli 'hel' førte til slutt til at ny energi ble skapt.

På grunn av det programmerte sinnet (fra Atlantis), har vi vært på leting etter det siden. På grunn av programmeringen og dualiteten har vi ikke forstått at vi hadde det. Dette gjorde sinnet tilgjengelig for energi fra utsiden. Både sinn og sjel var i utgangspunktet like ugjennomtrengelige, like suverene. Sjelen ble imidlertid ikke tuklet med, den var dermed intakt og kunne aldri bli overtatt slik sinnet ble overtatt, og innbilt frykt. Menneskene er det eneste vesen som har gjemt sin sjel for seg selv, og deres sinn er blitt sterkt påvirket utenifra. Menneskeheten har levd i en massepsykose som den nå akter å kvitte seg med. Vi er hypnotisert fra mange kanter, men kanskje mest fra dem som står oss nærmest - der har vi nemlig ingen mistanker! Derfor må vi gi slipp på de gamle, følelsesmessige båndene mellom oss og dem vi står nær. Deretter kan vi bygge opp relasjoner på selstendig grunnlag. Da er vi selvstendige, og ikke 'familiemedlemmer' på samme måten lenger. Ikke la hypnosen fra utsida påvirke, styre, diktere og kontrollere livet ditt. Når vi har gitt slipp på andres kontroll og programmering over oss, har vi selv det hele og fulle ansvar for vår egne liv. Da tar også offermentaliteten slutt og massehypnosen er beseiret.

Ingen kommentarer: