mandag 29. mars 2010

Mesteren - hvem eller hva er det?

Adamus sier; "Jeg sa at det bare er en Mester – bare en Mester – som kan yte sann tjeneste. Alle andre er slaver. Alle andre er slaver."

Du er den Mesteren. Det er ikke mer å si. Du er ren Bevissthet.

Ingen kommentarer: