søndag 26. juni 2016

Utviklinga av Jorda sett fra Arcturianernes side

For mange årtusener siden besøkte Spirits 3D’s og 4D’s dimensjonale virkelighet der maskulin og feminin polaritet ble delt inn i to ulike kjønn.  Besøkene ble stadig lengre og etter hvert ble Åndene avhengige av erfaring fra lavere dimensjonale skjema.  De lange besøkene i den økende følelsen av TID på Jorda, senket ytterligere Spirit’s bevissthet.  Når frekvensen av bevissthet falt til frekvensen til den form de besøkte, innvirket det på Spirit og da var det ikke lenger  Spirit som besøker form, men Spirit som er fanget i skjema.  Slik ble Spirit kjent med opplevelsen av døden! som aldri ble opplevd da de var Spirit fordi de levde uendelig mens de var innenfor enheten av den Ene.

Enda verre ble det for Spirit da den ble fanget i det Atlantiske skjema - som ikke tok ansvar for etablering av sitt eget problem.  I stedet skyldte de på den Ene og mente de ble straffet for å holde seg innenfor sine forfalne, døende leirkar.  Derfor skilte de seg fra den Ene, samt fra sin egen Ånd i dens fysiske former.  Helt til slutt ble de polariserte Ene i kjønns-gudommer av Gud eller Gudinnen. Denne endelige separasjonen fra den Ene sementerte sin skjebne i den lange nedgangen i vesener av form  -  snarere enn vesener av Ånden.  Ånden var alltid i dem, men de hadde fjernet den fra sine sinn.

Derfor kunne de ikke lenger oppleve sin egen Ånd gjennom sine fysiske oppfatninger, og det førte til at deres indre Spirit ble en fjern hierarkisk hersker som enten var en mannlig ‘Gud’ eller en kvinnelig ‘Gud’.  Når Ånden ble polarisert i deres bevissthet, ble kampen mellom Gud og Gudinnen fokusert på kampen mellom kvinnelige Lemuria og mannlige Atlantis.  

Lemuria og Atlantis hadde sameksistert på fredelig vis i millioner av år, men Atlantierne ble konfliktfylte og trengte å lufte sitt sinne over på andre.  Derfor mente de å være det lykksalige ekteskap av maskuline og feminie som ville returnere til Jorda - til hennes Spirit-form - og innlede personlig en planet-oppstigning som ble en lang og voldelig skilsmisse.

NB!   I dette sammendraget gjentar vi at Lemuria skulle være matrisen for det feminine, mottakelige og kreative aspektet av framtida’s Menneskehet.  På den andre siden var Atlantis ment å være den maskuline, logiske og vitenskapelige aspektet av den framtidige Menneskehet.


Begge virkelighetene falt fra å resonnere som 5D til en frekvens som vi nå vil kalle 4D.  Det var ikke innenfor den guddommelige planen å skape en virkelighet på 3D, for separasjonen fra Spirit ville gjøre framtidig utvikling for vanskelig.  Dessverre - etter fallet av de to store verdener - spesielt Atlantis’s fall ble Jorda rystet på aksen så den sto i fare for total ødeleggelse. 


Derfor ber Gaia om å sende Lysvesener til hjelp for henne, fordi hun var på kanten til å falle av sin akse.  Millioner av Lysvesener tok skjemaer laget av de samme elementene som Gaia.  De håpet at hvis de kunne forvandle de nederste dimensjonale skjemaer til en høyere frekvens, ville de være i stand til å hjelpe Gaia til å gjøre det samme.  Imidlertid var Jorda for såret til å resonnere høyere enn 3D.


Sjøl om Gaia’s bevissthet gjenklang til 4D, trengte hennes planetkropp evigheter med healing før den kunne appellere til 4D.  Da ble 4D den virkeligheten som vibrerte i auraen til Gaia - hun ble atskilt fra sin planetkropp som gjenklang til 3D.   


TukáteIngen kommentarer: