søndag 26. juni 2016

Hvordan var det igjen?

Jeg er opptatt av å hjelpe folk - ikke av å tjene penger.  Jeg er ingen tilhenger av denne glupende interessen for penger - jeg tror på at det er jeg som bestemmer over pengene - ikke omvendt!  Altså; Jeg har større tro på meg sjøl enn på pengene!   Mist aldri troen på at det er du som er "Herre i ditt Hus”.  Du bestemmer over pengene - ikke de over deg!

Dette er verken overtro eller ‘under’tro - men ganske enkelt en klargjøring over hva som er HVA.  Med dette tar jeg ikke noe fra noen andre, men gjør klart for meg hva som allerede er mitt. Det bare er slik.  Det er ingen som tusker til seg noe fra andre eller tar noe fra andre på andre måter - det som er, det har en eier - og slik er det!  Alt blir enkelt hvis vi rydder i tankene!

Lever ikke vi på Lemuria da?  Var det ikke der vi ble underlagt illusjonen om dette jordiske livet med 3D og alt sammen.  Lever vi ikke en drøm da, en drøm om Tredje-dimensjonen (3D) og hvordan den arter seg?  Er ikke dette vårt store Mesterstykke da - leve igjennom denne tiltenkte Drømmen som om den er pur ekte og betydningsfull der etter. Skulle mene det!

Vi lever en drøm. Vi drømmer denne sekvensen og det vi drømmer oppleves helt ekte så lenge vi drømmer!  Når vi  våkner  bruker vi drømmen til å skolere oss i leksen drømmen la opp til å lære oss.  Da får vi en indre hjelp til å fylle hullene i våre ytre kunnskaper i det levende livet.  Enkelt og greit og ytterst ukomplisert og lett å forstå når vi lever våkne liv!  

Dette er alt!  Ikke gi deg før du forstår det! 
                       
Tukáte

Ingen kommentarer: