torsdag 25. februar 2010

Hva påvirker de daglige valgene

Utdrag - Adamus

Vær klar over hvor valgene deres kommer fra. De fleste valg kommer fra emosjoner. Vel, dere liker å tro at valgene deres er intellektuelle. Det er de ikke. De blir bare rettferdiggjort på intellektuelt grunnlag, men de er emosjonelle. Jeg vil gå så langt som til å si at 99,9 prosent av alle valg dere gjør er emosjonelle. Til og med når dere kjøper en bil og sier; ”Men jeg kjøper den fordi den er drivstoffeffektiv. Jeg gjør en god handel.” Dere kjøper bilen fordi den er rask. Men, nei, nei, nei, nei, nei. Dere bare rettferdiggjør det. Dere rettferdiggjør det ut fra et emosjonelt nivå. Dere forelsket dere i den. Det er en grunn til at dere liker den.

Til og med når dere velger hva dere skal spise er det basert på emosjon, dere rettferdiggjør det med logikk. Begynn å virkelig vær oppmerksomme på valgene deres.

Før dere foretar et valg, så stopp opp et øyeblikk. Kom dere ut av sinnet, stopp opp en stund. Hvor kommer det fra? Valg blir gjort ut fra frykt, valg blir gjort ut fra forførelse, og noen ganger blir valg gjort ut fra et sted av glede, virkelig glede. De blir egentlig ikke gjort her oppe fra, uansett hva dere tror. De blir gjort ut fra disse faktorene.

Jeg vil si at rundt halvparten av dem blir gjort ut fra frykt. Med andre ord, så foretar dere et valg fordi dere er redde for noe annet. Dere beveger dere bort fra noe, velger noe annet slik at dere ikke må forholde dere til frykten. Det er ikke noen veldig god måte å leve på.

Mange av valgene blir gjort ut fra forførelse. Dere blir forført, slik som det å være offer. Faktisk forført til det å ha en god dag, men føle at dere ikke er verdt det, og skape en dårlig dag. Dere blir veldig, veldig lett forført inn i andre menneskers drama. Dere går veldig lett inn i det. Dere blir forført inn i deres egne aspekter, deler av dere som manipulerer dere. Det er disse stemmene dere hører, disse merkelige driftene, og disse kommer inn og virkelig hjelper dere til å foreta valg, eller påvirke valgene deres.

Noen av valgene er faktisk basert på glede og lykke, men ikke mange nok. Så begynn å ta en kikk på dette, og føl hvor valgene deres kommer fra.

Valg bør komme fra et sted av suverenitet, et sted av årvåkenhet, og fordi dere ønsker dette. Dere velger det. Så når vi går inn i og bringer Ny-Energi-opplevelser inn i livet, kommer oppmerksomhet til å være en nøkkelfaktor. Oppmerksomhet.

Dere er bevissthetsvesener, og det er meningen at bevissthetsvesener skal være årvåkenhet, men denne årvåkenheten og bevisstheten har vært innepakket og avslått og nedstengt. Jeg kommer til bringe dette tilbake nå, det å være årvåken.

Ingen kommentarer: