torsdag 25. februar 2010

Bevissthetsskifte - livet er en selvoppfyllende profeti

Det har vært flere store skift i bevisstheten. Et av dem var like etter andre verdenskrig – det var et stort skifte i bevissthet – det ble fulgt av teknologiske forandringer. Det var et annet skifte tidlig på sekstitallet – et stort skifte i bevissthet – som igjen åpnet døren for teknologisk utvikling.

Se på det som skjedde sent på sekstitallet og tidlig på syttitallet i forhold til en eksplosjon av ny teknologi. Noen ganger tok det litt tid før det kom til dere, men bevisstheten kommer først, og så kommer ting som teknologi og vitenskap og forretningsvirksomhet, og så kommer myndighetene.

Det har vært andre mindre forandringer, skifter i bevisstheten opp gjennom årene – litt her og litt der. Som dere vet, så var det et stort skifte i 2001. På det tidspunktet betydde ikke dette så mye når det gjaldt å påvirke teknologien som når det gjaldt å påvirke verdier og moral, og jeg vil gå så langt som til å si at skiftet i bevissthet i 2001 nå fører til det praktiske skiftet innenfor finans og myndigheter, og til en viss grad religion. Så hendelsen, skiftet i bevissthet den gangen, manifesterer seg nå. Og dere har sett dette på de finansielle markedene i verden, og dere kommer til å se mer av det i forandringer innenfor myndigheter i verden.

Det var enda et skift i 2007. Det gikk ubemerket hen for de fleste mennesker i verden, men det skjedde, og det var ganske stort. Og det behøvde ikke å komme som en storm. Det kom som en velkommen invitasjon. Det ble kalt Kvantespranget, og de fleste av dere tok del i det. Dette åpnet døra for at utrolig ny teknologi kunne komme inn. Mye av det ligger fremdeles på skrivepulten for å si det slik. Det er ikke implementert enda.

Men forandringen i bevissthet som skjedde i 2007, vil til slutt føre til Ny-Energi-løsninger. Utrolige medisinske løsninger, hvis vi kan komme forbi noen av de religiøse og moralske problemene. Jeg snakker om ting som stamceller – utrolige åpninger. Særlig når det gjelder et av de største problemene som menneskeheten står overfor akkurat nå, som er drivstoff, energi. Er det ikke utrolig at dere er energiarbeidere som bringer inn Ny Energi, og verden står overfor en enorm energikrise? Enorm.
Adamus Crimson Circle

Ingen kommentarer: