mandag 1. februar 2010

Fritt etter Kuthumi

Jorden er ikke ment å være så stabil som dere mener den har vært tidligere. Dere ser på Jorden, og det skjer klimaendringer over alt. Det gjør forskerne helt bestyrtet, og de sier: "Herregud, er Sola blitt oppvarmet" eller "Karbondioksid ødelegger planeten". Men! Karbondioksid er ikke et utslipp av karbon og klimagasser ødelegger ikke planeten. Planeten kan ikke bli ødelagt! Det som skjer er imidlertid at Solen intensiverer på grunn av det dere vil kalle 'sol-vinder" - kosmiske vinder. Sola ekspanderer som en refleksjon på menneskenes lys. Etter hvert som menneskenes lys ekspanderer her på Jorda og menneskene er i sentrum av alt, så skjer det samme med Solen. Det er derfor planeten er varmet opp! Det er ikke noe problem. Jorda kan ikke bli ødelagt. Den er ment å bevege seg. Og forandre seg. Og ekspandere. Og skaffe seg nye erfaringer. Alt går i evige sykluser.

Ingen kommentarer: