tirsdag 6. september 2016

Kan vi noe som nyfødt ?

Jeg er sjokkert over jordelivet atter en gang.   Dette livet på denne kloden har vært sjokk på sjokk - ikke bare for meg, men for mange. Mens de små var små og kom inn på planeten og vokste opp her - ble de med i runddansen som var i sving her.  Det er så lett å tro at det som er opplest og vedtatt på en jordisk planet er det riktige og kan ikke bli bedre.  Dette var nok mantraet.  

Slik er det ikke, fordi alt som er tolket og tatt i bruk på planeten ikke er godt alltid for de enkelte mennesker som bor der!   Menneskene kommer inn på planeten med ulike ‘krav’ i ryggsekken, men dette vet de som er foreldre ikke en døyt om.  Den nyankomne blir trykket ned i samme formen som tidligere ankomne barn måtte formes i - og ulykken er et faktum og barnet formes i feile spor.

Skolen og læreplanene her på Jorda, er fastlagte og mer eller mindre ufravikelige.  Derfor kan den skoleformen gi barna feil informasjon og feile tanker og -konstruksjoner.  Så er feilen skjedd og barnet kommer inn i en annen strid som barnet ikke har den minste peiling på sjøl, så klart.  Heller ikke foreldrene forstår at det foregår en skadelig avlæring av barnets tidligere innlæring og  ‘forming’.

Barnet kommer gjerne inn på Jorda med fullt innlærte kunnskaper som ikke bør rokkes ved, skal barnet ha fullt utbytte av kunnskapene.  Men - hvem vet dette?   Ingen kanskje!  Så blir barnet presset inn i en ny form og avlært all den uunnværlige kunnskapen som det har med seg.  Denne avlæringen er skadelig fordi dermed forsvinner kunnskaper Jorda skal ha og som skal videreføres!

Tukáte

Ingen kommentarer: