fredag 27. november 2015

Melding fra Mike Quinsey

Jorda tømmes for gammelt karma, og fordi Jorda er på veg oppover tømmes den stadig for gammelt karma.  Restene av karma visner bort etter hvert som vibrasjonene stadig blir høyere.  De av jordboerne som ikke engasjerer seg med de mørke er ledende i marsjen mot friheten.  Dette er tider av store endringer, sier Mike Quinsey (som nå har avsluttet SaLuSa.)  Nå kan vi snart også kunngjøre at New Age er inntrådt på Jorda.

Fortsatt økende vibrasjoner sprer sannheten for stadig nye mennesker og oppvåkninga skjer en masse nå.  Er det fortsatt noen som er opptatt av negative aksjoner, så send Lys.  Mange er dessverre ikke istand til å forlate de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon.  Alle er vi brødre og søstre, sier Mike, og på reise tilbake til Lyset.  På denne reisen er det ikke noen som er bedre enn ... .

Det vil ennå ta en tid før Galakterne kan lande trygt på Jorda, får vi vite, det har jo vært deres intensjon i lang tid nå.  Fortsatt må vi vente noen år ... !  Vi får også vite at det vil bli et samarbeid mellom Galakterne og oss etter hvert, og det skulle bare mangle ...!  Heldigvis vil denne syklusen i motsetning til alle andre, føre til at Ascension ender med suksess for oss som residerer på Jorda!  

Fritt etter Mike Quinsey.

Ingen kommentarer: