søndag 29. november 2015

Verden og Vi

Verden kaver for å bli ferdig med alt det negative den skal ha utført før overgangen er gjort.  Den  bli ferdig nemlig!  Vi skal ikke komme drassende på en hel masse jordisk skitt dit vi nå tenker oss.  Vi kan vel være glade for at det er plass til oss - skitten vår må ligge igjen på leikeplassen når vi forlater den.

Krigerne på Jorda - de som ikke har kvittet seg med krigstanken - de blir igjen for å repetere leksen atter en gang, sier Mahala.  Alle skal vite hva de gjør - hva de forlater og hva de går til.  Akkurat nå er vi inne i en eksplosiv energi - den vil kulminere 10. desember 2015. Eneregien er den samme som den Putin i øyeblikket er påvirket av!

Putin har vært godt synlig i nyhetene i det siste!  Men ikke bare Putin er underlagt stjernene - det er munkene i Vatikanet også!  Maktkamper settes opp på alle arenaer der viktige mannspersoner tror seg istand til hva som helst!  Alle steder der store guttebarn fyker i tottene på hverandre, der klinger det økonomisystemer i det fjerne!

Stadig vekk hører vi om at det tas 'grep' nå for tida, og jamen tas det 'grep' under stjernene også!  Dette kan være årsaken til at energien endevender sin retning og strømmer på en mer positiv måte plutselig.  Det vil gagne oss krypene som er prisgitt energien i verden uansett på hvilken måte den strømmer.  Vi er alltid med strømmen!

Ingen kommentarer: