torsdag 2. september 2010

September 2010

September er måneden for valg - bli eller gå - det er spørsmål mange stiller. Det er en følelse av at noe må gjøres før neste steg, ellers blir alt ved det gamle. Det vi mener på det personlige planet, kan relateres til det som foregår globalt. Dette er ofte tilfellet, også for dem som ikke er så opptatt av dette skiftet. Bevisstheten ligger under, men er ikke så lett å fange.

Tidslinjen - september kan stort sett deles i to - følelsen av å måtte velge og følelsen av anger over valget, såvel som å takle det som kommer etterpå.

Handling - hva er handling forresten? Her er det best å huske at passivitet er også en handling, og at det ikke er noen hjelp i å skylde på noe annet som heller må gjøres - det er også en handling som får et resultat.

Sterkt ønske - har du et sterkt ønske eller behov, så gå med det uten å foreta deg noe. Skjer det noe likevel? Hva forteller det? Har dette noen betydning på noen måte?

Endring - alt forandres i denne tida. Gi deg sjøl nok rom for pauser, se at nået finnes i øyeblikket og idet du tenker dette er det borte. Hvert øyeblikk er helt nytt. Holder du på det som var, er det ikke rom for det som kommer - det går forbi.

Alle valg som avgjøres individuelt, skaper helheten og påvirker alle, sjøl om det oppleves som bare for den ene. Alt vi foretar oss, tanker, følelser og også pusten skaper bevegelser der 'ute' som ringer i vannet. Dette rører ved resten av verden på indirekte måter, og alle er vi infiltrert i hverandres liv sånn sett. Om du ikke føler deg helt med, så vil likevel resten av verden skape vibrasjoner, på ulike vis, som innvirker på bevisstheten som igjen beveger deg osv.

I siste halvdel av måneden møter du forskjellige utslag av de første to ukene. Det kan være følelser, opp og ned, fram og tilbake. La det komme, gi det rom, pust og aksepter alt som helt naturlig (for det er det) og det forsvinner av seg sjøl. Nyt alle følelser, glade som triste - de er bare ren uskyld.

I det ytre kan det bli noen vær-relaterte endringer siste uken i form av atlantisk uvær og tsunami. Lag bilder og send ut, det kan være av alle slags gode tanker og gjerne en virtuell hånd som klemmer og lindrer. Lukk øynene og husk alle krusningene du kan sende. Kjenn etter hva du føler du sjøl tar imot av alt som er i flyt.

Ingen kommentarer: