søndag 22. april 2012

Message from the Galactic Federation of Light 4/21/12

We are the Galactic Federation of Light

Channeler:  Greg Giles

"You've been interested, now let's step more into the role you will be playing in these future events. You will be learning new skills and you will be applying what you have learned over many consecutive incarnations, and you will apply these skills where needed and in areas that can benefit from your expertise and your leadership abilities. All along your journey you have learned important skills that were deemed important enough to base much of your incarnate lessons upon. Your skills were being developed purposefully for the time period that you now find yourself before. Taking the skills that you have learned and applying them to the tasks at hand today is something that you will have to take upon yourself to do.

We, the Galactic Federation of Light, are not going to come down to you and lead you to the task that you are better suited for and explain to you what it is to do. This is all for a reason and a higher purpose, and it is up to you to discover what it is you do well. It is up to you to find how you can apply these skills and assist your fellow man in their time of ascension. We understand that many of you at this time are experiencing confusion and doubt as to what it is you can be doing, and we ask you what is it that you want to do. What is it that you can do? What is it that you do well? In what areas can you make a difference? In what areas do you feel attraction to? These questions are what will lead you to the answers that you seek. We will help you find these answers, this is what we will do, but we will not give you these answers, this is what we will not do."
  
De sender oss denne meldingen for å fortelle at det er hjelp å få - bare klargjør hva ditt behov er, så er de på pletten med assistanse på linje med avtalen som er inngått.   

De sier blant annet:  "Help us help you and we will do all that we can to assist you to accomplish the tasks and reach the goals that you set out for yourself before you entered the physical realms as a newborn child. Help us see more clearly what it is you wish to accomplish, and we will do all that we can to guide you along this path. Sometimes it is difficult for us to understand clearly what it is you wish for and what it is you wish to do. You can more clearly communicate with us than you think, and we tell you today that we are listening and we will hear you and we want for you to make your wishes known to us. You have our word that we will do all that we can to guide you along any path that you choose as long as we understand clearly where it is you wish to be. If it is here with us within the higher realms, then we will do all within our power to guide you along the path that will lead you to this destination."

Jeg anbefaler deg å lese denne meldingen i refleksjon og med innlevelse - her står det mye nyttig, både på og mellom linjene.  Vi er inne i en tid hvor det merkeligste (pluss minus!) kommer opp for å bli erfart og forstått (vi er allerede der vi skal være), men vi må bare erfare det vi tidligere opplevde uten at vi forsto hva vi opplevde.  Nå skal det integreres og i denne fasen kan litt av hvert dukke opp.  Noe kan være til glede, men noe kan også forskrekke.  Ta det med godt mot, du kommer ikke unna.


Les mer:  Ascension Earth 2012: April 2012

Ingen kommentarer: