onsdag 30. juni 2010

Alt og Intet er like viktig!

Fra Visdomsord nr. 2 - 2010
Kanalisert av Leif Havik
Iliuka.net

Dette er et meget viktig og grunnleggende spørsmål som det ikke er så lett å 'komme på' å stille spørsmål om. Det er nok noen av oss som har tenkt det og forstått det, men heller tatt det for gitt. Takk til den som spurte og ikke minst til den som svarte.

Spørsmål: "Hvorfor skapte Kilden materie?"
Iliuka svarer: "For hvorledes Kilden ei kan eksistere foruten materien. Lik materien tilhører Altet, så er der óg lik Altet innholder hva der tales substans av Ingenting. Om den ser så, så er Evigheten tilhørende hva der er av Ingentings opprinnelse. Tomheten må til for at noget skal fylles i Altet. Og Altet er beroende for tomheten. Så er der óg om den søker at se; lik mørket er beroende for lyset og lik lyset er beroende for mørket, for således at skape hva der tales kontraster. Dog der vil vokse en tid hvor der i deler av sin Kosmos bliver så meget opplyset at lyset vil ei kaste nogen skygger. Der tales gammabestrålinger der gjennomlyser. Dog der er et helligt lys, der er et skapende lys, og der påvirker alt hva der tales i de alle materiske dimensjoner. For dimensjoner er óg noget der tilhører Altet og Ingenting. Konu Ekatah."
Spørsmål: "Så bevissthet eksisterer ikke uten materie, og materie ikke uten bevissthet?"
Iliuka svarer: "Korrekt." (260310)

Ingen kommentarer: